70% van de leiders hebben een slecht zelfbeeld - mBraining Nederland

70% van de leiders hebben een slecht zelfbeeld

Zeventig procent van de leiders heeft geen accuraat zelfbeeld

Leiderschap was vroeger een kwestie van volgen en doen. Tegenwoordig betekent leiderschap echt iets anders. Sommige spreken over karakter, andere weer over attitude. Wat i.i.g. aanwezig dient te zijn als (toekomstig leider) is een flinke dosis sociale intelligentie.

Het verschil tussen écht leiderschap en pseudo leiderschap

Als je kijkt naar hoe echt leiderschap ontstaat in tegenstelling tot pseudo-leiderschap dan zie je dat bij echt leiderschap het begint bij ‘hart voor de zaak’ hebben. Met andere woorden, ze zijn verbonden met hetgeen belangrijk is en willen daar voor gaan ‘staan’. Ze hebben een passie en zijn geïnspireerd om te gaan voor wat de organisatie doet. Echt leiderschap begint in het ‘hart’.

Vanuit dat hart bedenken ze (samen) allerlei mogelijke manieren om de resultaten te bereiken. En vanuit die verbinding weten ze ook dat zij het niet alleen kunnen. Verbinding met de mensen binnen de organisatie, is een must om succes te behalen. Zie ook hier weer de verbinding van het hart, het relationele aspect. Sterker nog, vroeger werden leiders gekozen vanuit de volgers, omdat die voelden en wisten, dat de gekozen leider, integer was. Het goed voor had met de volgers en ‘hart had voor de zaak’

Om vervolgens hiermee in actie te komen, te doen, samen met het team en ook samen met dat team de hobbels nemen die er onderweg zijn. Samen!

Dit in tegenstelling tot pseudo leiderschap. Deze begint in eerste instantie bij zelfbehoud. Ik zit op deze plek en die heb ik te verdedigen. Vooral geen fouten maken want dat kan ik me niet permitteren. Dan moet ik weg. Je leest het al; pseudo-leiderschap wordt geregeerd door angst en geconditioneerd denken. Niet echt de weg vooruit in een wereld die continue veranderd.

Je bent een echte leider als je open en integer handelt ten dienste van anderen. Lees hier ook compassie. Het zijn de leiders die zich niet verschuilen achter hun bureau, want daar gebeurt het niet en creëer je geen impact. Het zijn de leiders die de hoogste prioriteit toekennen aan het face to face om gaan met klanten en medewerkers. Het zijn de leiders die bij in- of externe conflicten geen zaken achterhouden, maar altijd kiezen voor integriteit en maximale transparantie.

Meer rendement met de vier universele morele principes

Volgens Fred Kiel, die leiderschap onderzocht onder 100 CEO’s en 8000 medewerkers (2015) bleek dat een goed karakter van een leider niet alleen voor meer rendement in een onderneming te zorgen, maar ook voor meer betrokkenheid bij medewerkers.

Kiel onderzocht 4 universele morele principes om karakter te definiëren. Vanuit onze methodieken betekenen deze 4 morele principes een uitlijnen van de primaire functies en hoogste expressie van hart, hoofd en buik.  

Integriteit
• Consequent handelen vanuit principes,waarden en overtuigingen
• De waarheid vertellen
• Beloften nakomen
• Opkomen voor wat juist is
Verantwoordelijkheid
• Verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen
• Fouten erkennen
• Het dienen van anderen omarmen 
Vergevingsgezind
• Vermogen om je eigen fouten te vergeven
• Vermogen om de fouten van anderen te vergeven
Compassie
• Oprechte interesse in de (persoonlijke) ontwikkeling en het welzijn van anderen 


Leiders die hoog scoren op de 4 universele morele principes, de “virtuoso leaders” , behaalden over een periode van 2 jaar een gemiddeld rendement van 9,4 procent, terwijl de leiders die minder hoog scoorden op deze principes, de “self-focused leaders”, slechts 1,9 procent rendement scoorden. De betrokkenheid van medewerkers bij bedrijven met een leider met een goed karakter bleek bovendien 26 procent hoger te liggen.

De wijze waarop je andere mensen behandelt is vaak een gewoonte. En omdat gewoontes gestuurd worden vanuit het onderbewuste zijn ze lastig te veranderen. Zo’n 70% van de leiders heeft geen accuraat zelfbeeld. Uit het onderzoek van Kiel blijkt dat er veel leiders zijn die zichzelf erg goed vinden, terwijl hun medewerkers daar duidelijk anders over denken.

Het blijken ook vooral de minder goede leiders te zijn die een gebrekkig zelfbeeld hebben. Goede leiders zijn volgens Kiel over het algemeen iets te bescheiden over hun invloed.

Het is daarom van het allergrootste belang dat leiders zich laten coachen en trainen. Een coach is beter dan wie ook in staat te spiegelen en zo nodig ongezouten feedback te geven omdat hij zich in een onafhankelijke positie bevindt. En hoewel het veranderen van gewoontes lastig is betekent dat niet dat het onmogelijk is. Er verschijnt steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat ook een karakter/attitude veranderd kan worden. Als je nieuwsgierig bent, over voldoende motivatie beschikt en je bereid bent uit je comfortzone te gaan dan is verandering heel wel mogelijk.

Tijd voor een volgende stap?

Wil jij de stap nemen in je volgende ontwikkeling? Hart gezouten feedback krijgen? Kijk dan eens naar ons Jaarprogramma voor leiders en ondernemers. Een jaar traject waarin we je meenemen om o.a. vanuit je hart je leiderschap in te vullen en je een echte spiegel voor te houden. Onderzoek toont aan dat het te leren is en dat je rendement omhoog schiet. Dat wil jij toch ook?

Kijk voor meer informatie op www.mbraining.nl

Je kunt ook een gratis advies gesprek aanvragen bij Wilbert. Ook via www.mbraining.nl
 

mBraining Nederland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders