NLP & mBraining = mNLP - mBraining Nederland

NLP & mBraining = mNLP

mBraining & NLP = mNLP – een appetizer

Multiple Braining & NLP

Als we leren te werken met onze 3 hersenen in plaats van 1, draagt dat aanzienlijk bij aan hoe je NLP ‘doet’. Het voegt ook aanzienlijk toe aan wat er mogelijk is met NLP. Het proces van communicatie met het uitlijnen en het benutten van de intelligenties van je drie hersenen is wat Grant en Marvin ‘mBraining ’ hebben genoemd, wat staat voor ‘multiple Braining’.

Trouw aan het NLP onderscheid van denominalisatie, hebben we waar nodig het werkwoord ‘Braining’ gebruikt om aan te geven dat het een proces is. Zelfs op het eerste gezicht, blijkt snel duidelijk wat de impact van deze bevindingen voor NLP zijn. Hier volgt een korte opsomming van slechts enkele van de directe toepassingen van de bestaande NLP-technieken:

WERKEN MET ‘DELEN’ – van welk neuraal netwerk maakt het deel uit?

TWEEDE WINST – welke primaire functie moet worden vervuld?

GEBRUIK VAN OLFACTORISCHE EN GUSTATOIRE SENSORISCHE KANALEN – deze twee modaliteiten welke sinds lange tijd verwaarloosd werden door NLP zijn belangrijke drivers voor respectievelijk de neurale netwerken van het hart en de buik. De opname van deze twee sensorische kanalen opent geheel nieuwe klassen van NLP technieken met behulp van geuren en smaken.

KALIBRATIE – de verschillende neurale netwerken uiten zich door middel van specifieke toegang en verwerkingssignalen. Naast het kalibreren van geur- en smaakpredikaten, zijn er ook metaforen, fysieke en taal patronen die aangeven welke neurale netwerken spelen en hoe het functioneert.

SEQUENTIE – net zoals we in NLP op soortgelijke wijze werken met strategieën / TOTE’s, zo werken de drie hersenen samen in een neurale syntax die een doel kunnen bekrachtigen of ontkrachten met betrekking tot een resultaat.

HULPBRONNEN – elk neuraal netwerk kan functioneren in een sympathische modus, een parasympathische modus, of een evenwichtige staat van autonome ‘coherentie’. Bepaalde hulpbronnen zijn toegankelijk of ontoegankelijk, afhankelijk van de autonome status van het betreffende neuraal netwerk.

WAARDEN – begrijpen hoe de harthersenen emotionele saillantie creëren om de darm- en de hoofdhersenen te beïnvloeden is essentieel voor precisie bij het werken met waarden.

ECOLOGIE – elk neuraal netwerk heeft zijn eigen criteria voor ecologie. Extra ecologische problemen ontstaan als er een gebrek aan afstemming is tussen de drie hersenen, of als ze functioneren in een problematische reeks (neurale syntaxis).

WERKEN MET IDENTITEIT – identiteitskwesties zijn in het domein van de buik hersenen een van de hoofdfuncties. De buik hersenen dienen gefaciliteerd te worden om effectief aan processen op identiteitsniveau te werken. Als neuraal netwerk kan de darm worden gestimuleerd om nieuwe neurale patronen te genereren voor transformatieve identiteit ‘upgrades’.

FUTURE PACING – een veel grotere precisie en generativiteit is mogelijk met future pacing dan alleen het doen van geassocieerd of gedissocieerd visualiseren met verankerde ‘states’ of strategieën. De harthersenen dienen te worden geïntegreerd tijdens de future pace voor waarden gebaseerde saillantie en de buik hersenen moeten gefaciliteerd worden om ervoor te zorgen dat de veranderingen zijn geïntegreerd in een identiteit die gemotiveerd actie onderneemt.

INTEGRATIE – het faciliteren van alle drie neurale netwerken is nodig voor diepe epistemologische en ontologische integratie.

DE BENEN VAN NLP – Veel van de fundamentele modellen van NLP krijgen nieuwe niveaus van effectiviteit als de hart- en buik hersenen worden geïntegreerd en hoe alle drie hersenen nodig zijn om te communiceren en te integreren.

Houd er rekening mee dat deze lijst slechts een klein voorbeeld is van hoe mBIT en mBraining  de manier waarop we NLP benaderen kan verdiepen. Er zijn nog veel meer onderscheidingen, waarvan de 6 primaire

Een spannende tijd voor NLP

Vanuit mBraining  en mBIT bekeken, bewijst de moderne neurowetenschappen wat oude wijsheid tradities al meer dan twee en een half duizend jaar zeggen. De intuïtieve gebruikmaking van alle drie de neurale netwerken is belichaamd in praktisch alle wijsheid tradities variërend van het Enneagram die expliciet het hoofd, hart en buik / instinctieve / beweegcentra identificeert, tot aan de Chinese Taoïstische filosofie die onderhoudt dat er drie energiecentra zijn, bekend als de drie Tan Tiens; de bovenste, middelste en onderste Tan Tiens die zich respectievelijk in het hoofd, hart en onderbuik bevinden.

Deze ‘nieuwe’ bevindingen in de neurowetenschappen die oude inzichten in de verschillende wijsheidstradities zijn, brengen spannende nieuwe mogelijkheden voor NLP.

Weet je nog toen je voor het eerst NLP leerde? De opwinding dat je nieuwe patronen in de menselijke communicatie en menselijk gedrag aan het ontdekken was? Patronen die er altijd al waren geweest, maar die je nooit echt opgevallen waren of echt had ‘gezien’? Zoals toen je voor de eerste keer de wereld bekeek, toen er gevoelens van verbazing en verrukking waren toen je de mogelijkheid ervoer om patronen te kalibreren en te gebruiken, patronen die voorheen verborgen voor je bleven.

Dit is de opwinding van mBIT. Toen doorgewinterde NLP-trainers mBIT en mBraining  leerden, kregen we herhaaldelijk opmerkingen als ‘het is alsof we helemaal opnieuw NLP leren!’ De wereld van menselijk processen wordt opnieuw ‘gekraakt’. Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Nieuwe patronen ontstaan. Nieuwe generatieve keuzes komen beschikbaar. Er is opnieuw het oorspronkelijke gevoel van spanning en avontuur.

Is het niet prachtig, nu, ruim 40 jaar sinds de start van NLP, dat er nieuwe en opwindende richtingen ontstaan voor NLP? Met een voortdurende focus op generatieve verandering, een passie voor nieuwsgierigheid en creativiteit en een verlangen om een positief verschil voor onze wereld te maken. Hiermee kunnen we voortbouwen op het succes van de fundamentele methodologie van gedragsmodellering door NLP te evolueren in nieuwe richtingen met innovatieve toepassingen.

Wil jij als NLP-er (Practitioner, Master Practitioner of Trainer) leren wat mBraining voor NLP betekent op een praktische manier wil leren hoe dit toe te passen? Wij organiseren een 3-daagse masterclass mNLP van 14 – 16 juni, 2018. Kijk even op https://www.mbraining.nl/aanbod-trainingen/mNLP/

Je doet me een groot plezier als je dit verhaal deelt op sociale media!

Deel deze pagina

mBraining Nederland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders